Privacy en Veiligheid


Privacy Verklaring

Wij danken u voor het bezoeken van onze website. De bescherming van uw privacy vinden wij zeer belangrijk. Hieronder vind u uitgebreide informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

1. Bezoekersinformatie en hosting

Het kan zijn dat u onze website bezoekt zonder uw persoonlijke gegevens vrij te geven. Bij elke bezoek aan onze website bewaart de server een zogenaamd server log bestand. In dit bestand worden de volgende gegevens opgeslagen; uw IP adres, de zoektermen die worden ingevuld op onze website, de datum en het tijdstip van de zoekopdracht, de hoeveelheid data die uitgewisseld worden (zgn. acces data).

Deze gegevens worden alleen bewaard en geanalyseerd om ervoor te zorgen dat de website zo goed mogelijk functioneert en om onze klanten de juiste informatie aan te bieden. Volgens art. 6 (1), 1 lid f AVG is het toegestaan om de gegevens te gebruiken die noodzakelijk zijn om ons aanbod zo optimaal mogelijk te presenteren. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan zeven dagen na uw bezoek aan onze website. Daarna worden ze van de server verwijderd.

Hostingdiensten door derden

Uw gegevens worden ook verwerkt door een externe provider die door ons is ingeschakeld om namens ons hostingdiensten en website presentatie te leveren. Deze provider verwerkt op zijn server alle gegevens die worden verzameld op de hieronder beschreven manier, wanneer u onze website bezoekt of formulieren invult die beschikbaar zijn in onze webshop. Gegevens worden alleen op andere servers verwerkt als dat hier beneden wordt omschreven.

De service provider is gevestigd in een EU- of EER lidstaat.

2. Verzameling van gegevens en gebruik t.b.v. het aanmaken van een overeenkomst en een klantaccount.

We verzamelen persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u een bestelling plaatst, contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of per e-mail) of een klantaccount bij ons opent. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd omdat we deze gegevens absoluut nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren of uw contactformulier te verwerken of uw klantaccount te openen. Zonder deze gegevens zouden wij uw bestelling niet kunnen voltooien en/of uw klantaccount kunnen aanmaken of het contactverzoek kunnen beantwoorden. In elk invulformulier is duidelijk aangegeven welke gegevens worden verzameld. Wij gebruiken de gegevens die u aan ons verstrekt om de overeenkomst uit te voeren en uw aanvragen te verwerken volgens art. 6 (1) 1 lid b AVG. Na het beëindigen van de overeenkomst of uw klantaccount, zal verdere verwerking van uw gegevens worden beperkt en uw gegevens worden verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijn die van toepassing is volgens de relevante regelgeving, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor het verdere gebruik van uw gegevens of we behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens verder te gebruiken binnen de reikwijdte en op de door de wet toegestane manier, waarvan wij u in deze verklaring op de hoogte brengen. Uw klantaccount kan op elk gewenst moment worden verwijderd. Hiertoe kunt u een bericht sturen naar de onderstaande contact gegevens of de relevante functie gebruiken die beschikbaar is in het klantaccount.

3. Gegevensoverdracht aan derden

Wij verstrekken uw gegevens aan de transporteur voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen volgens art. 6 (1) 1 lid. b AVG. Afhankelijk van de betalingsmogelijkheid die u tijdens het bestelproces hebt geselecteerd, maken wij de betalingsgegevens die voor de verwerking van de bestelling zijn verzameld, bekend aan de bank die belast is met de betaling en, in voorkomende gevallen, aan de door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieder. Sommige van die gegevens worden door de geselecteerde betalingsdienstaanbieders zelf verzameld als u een rekening bij hen opent. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces registreren bij uw betalingsdienstaanbieder met behulp van uw inlog gegevens. In dit geval is de privacyverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

4. E-mail nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen wij u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief sturen op basis van uw toestemming volgens art. 6 (1) 1 lid a AVG, hiervoor maken wij gebruik van de gegevens die wij tot onze beschikking hebben.

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbriefservice. Hiertoe kunt u een bericht sturen naar de onderstaande contactgegevens of gebruik de opt-outlink in de nieuwsbrief. Bij uitschrijving zullen we uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met het verdere gebruik van uw gegevens. Wij behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens verder te gebruiken binnen de reikwijdte en op de manier die is toegestaan ​​door de wet, waarover wij u in deze verklaring op de hoogte brengen.

5. Cookies en webanalyse

Om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren en u in staat te stellen bepaalde functies te gebruiken om geschikte producten te tonen of marktonderzoek uit te voeren, gebruiken sommige pagina's van deze website de zogenaamde cookies. Dit dient ter bescherming van onze toegestane belangen in de geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod volgens art. 6 (1) 1 lid a AVG. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch wordt opgeslagen op het door u gebruikte apparaat. Sommige van de cookies die we gebruiken worden verwijderd nadat u de browsersessie afsluit (dat zijn de zogenaamde sessiecookies). Andere cookies worden opgeslagen op uw apparaat en stellen ons in staat uw browser te herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt (permanente cookies). Om de opslagperiode van cookies te controleren, kunt u de Overzicht functie gebruiken in de

cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zodanig configureren dat u op de hoogte wordt gehouden wanneer een pagina cookies gebruikt en van geval tot geval beslissen of de cookies op een bepaalde website of in het algemeen worden geaccepteerd of geweigerd. Elke browser heeft een ander beleid voor het beheren van de cookie-instellingen. Het browserbeleid wordt beschreven in het Help-menu van elke browser en legt uit hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Raadpleeg de onderstaande links voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen in uw browser:

Internet Explorer ™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari ™:  https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=en_US

Chrome ™:  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

Firefox ™:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera ™:  http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies uw toegang tot sommige functies van onze website kan beperken.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyses

Ten behoeve van websiteanalyses maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC (www.google.com). Deze analyse zorgt voor een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en wordt toegestaan volgens art. 6 (1) 1 lid f AVG. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden, zoals b.v. cookies, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door cookies automatisch wordt verzameld over uw gebruik van deze website, wordt in de regel verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Tegelijkertijd, doordat IP-anonimisering is ingeschakeld op deze website, wordt het IP-adres verkort voordat het wordt verzonden binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen binnen de Europese Economische Unie. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Doorgaans koppelt Google het geanonimiseerde IP-adres, verzonden vanuit uw browser via Google Analytics, niet aan andere gegevens in het bezit van Google.

Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd voor het EU-VS-privacy schild. U ziet hier het actuele certificaat. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie, kan laatstgenoemde een adequaat gegevensbeschermingsniveau waarborgen.

U kunt voorkomen dat de gegevens die door cookies worden gegenereerd en met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden geregistreerd en verwerkt door Google, door de browser-plug-in die beschikbaar is te downloaden en te installeren via de volgende link: http://tools.google .com / dlpage / gaoptout? hl = nl

Als alternatief voor de browser-plug-in, kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics uw gegevens op deze website in de toekomst zal opslaan. In dit proces wordt een opt-out cookie opgeslagen op het door u gebruikte apparaat. Als u uw cookies wist, moet u opnieuw op de link klikken.

6. Contactmogelijkheden en uw rechten

U hebt recht op gratis informatie over gegevens die over uw persoon zijn opgeslagen en, in voorkomend geval, om deze te corrigeren, de verwerking te beperken, de overdracht van gegevens te verbieden of deze gegevens te laten verwijderen.

Als u vragen heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken of gebruiken, informatie willen inwinnen, corrigeren, blokkeren of verwijderen, of ingetrokken toestemmingen willen intrekken, of u wilt afzien van enig bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact op met ons door gebruik te maken van de contactgegevens die worden vermeld op onze website.

U kunt ook een klacht indienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Recht op bezwaar

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Als uw gegevens worden verwerkt voor directmarketing doeleinden, kunt u dit recht op elk gewenst moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als uw gegevens voor andere doeleinden worden verwerkt, hebt u het recht om alleen bezwaar te maken om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar aan te tekenen, zullen wij uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden niet langer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden overschrijden of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Dit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor directmarketing doeleinden. In een dergelijk geval zullen we uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden direct verwijderen.